Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) umożliwia dokonanie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane). Tym samym zapewnia wymierne korzyści wszystkim przedsiębiorcom ponoszącym wydatki kwalifikowane w związku z realizowanymi innowacjami.


W zakresie ulgi badawczo-rozwojowej nasze usługi obejmują:
• identyfikację podejmowanych działań badawczo-rozwojowych pod kątem prawa do skorzystania z ulgi B+R
• mapowanie kosztów kwalifikowanych
• przygotowanie propozycji zmian organizacyjnych pozwalających na zwiększenie efektywności korzystania z ulgi B+R, przy uwzględnieniu funkcjonalności od strony operacyjno-biznesowej
• przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wdrożenia ulgi

Powiązane usługi

Masz pytanie? Napisz do nas.