Dzięki specjalnym strefom ekonomicznym (SSE) przedsiębiorcy mogą prowadzić swoją działalność, korzystając z preferencji podatkowych. Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz inwestorów związane z planowaniem i realizacją inwestycji w SSE, w tym także związanych z nowymi zasadami uzyskiwania wsparcia w postaci zwolnień w podatku dochodowym w ramach wspierania nowych inwestycji.


Pomagamy przedsiębiorcom w toku całego procesu inwestycyjnego związanego ze zwolnieniami strefowymi, który obejmuje:
• opracowanie struktury prawnej projektu inwestycyjnego z uwzględnieniem specyfiki branży
• sporządzenie planu realizacji nowej inwestycji oraz wniosku o udzielenie wsparcia
• przygotowanie umów oraz reprezentowanie inwestorów w negocjacjach z zarządcami SSE i przed innymi organami
• rozliczenie inwestycji, w tym doradztwo prawne przy rozliczaniu podatku dochodowego dla pełnego wykorzystania zwolnienia podatkowego
• wsparcie podczas kontroli realizacji i rozliczenia nowych inwestycji

Powiązane usługi

Masz pytanie? Napisz do nas.