Nasz Zespół świadczy pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Wsparcie to może polegać na:
• tworzeniu lub opiniowaniu: umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, wypowiedzeń oraz porozumień kończących stosunek pracy
• przygotowaniu i wdrożeniu: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także ewidencji czasu pracy
• doradztwie prawnym dotyczącym zwolnień grupowych
• reprezentacji w postępowaniach przed Sądem Pracy oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Powiązane usługi

Masz pytanie? Napisz do nas.