J esteśmy zespołem ekspertów specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Nasze usługi obejmują w praktyce każdy aspekt zagadnień prawnych i podatkowych z jakimi styka się biznes w swojej codziennej pracy.

Dzięki naszej wiedzy jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie idealnie dostosowane do potrzeb przedsiębiorców.
Prawo nieruchomości
Kompleksowe doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami obejmuje w szczególności:

- pomoc prawną w działaniach zmierzających do nabycia nieruchomości, w tym audyt stanu prawnego nieruchomości,
- opracowywanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości oraz obsługę projektów deweloperskich,
- ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości i spółek dla potrzeb transakcji,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości,
- obsługę transakcji, doradztwo przy opracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i podatkowych,
- prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości,
- przygotowywanie umów nabycia lub zbycia nieruchomości,
- przygotowywanie umów związanych z zagospodarowaniem, zarządzaniem i komercyjnym korzystaniem z nieruchomości, w tym sporządzanie umów najmu, dzierżawy, użytkowania, i innych umów związanych z oddaniem nieruchomości do czasowego używania,
- przygotowywanie i negocjacje umów zapewniających finansowanie zakupu nieruchomości i realizowanej inwestycji,
- doradztwo przy ustanawianiu i restrukturyzacji zabezpieczeń na nieruchomościach,
- doradztwo dla inwestorów w zakresie zagospodarowania nieruchomości, w szczególności przygotowywanie i negocjowanie umów z kontrahentami biorącymi udział w procesie budowlanym, udział w organizacji działań i przeprowadzaniu wyboru kontrahentów,
- przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane,
- doradztwo i prowadzenie działań dla uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji,
- reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych , których przedmiotem jest uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę.