W zakresie naszych usług oferujemy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego obejmujące całokształt bieżących zagadnień podatkowych, które mogą wystąpić w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą. Nasi eksperci świadczą usługi związane zarówno z bieżącym doradztwem prawnym i podatkowym jak i związane z reorganizacją działalności gospodarczej lub transakcjami nabycia/zbycia przedsiębiorstwa lub jego znaczących aktywów. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów umiejętnie łączymy doradztwo prawne, podatkowe i biznesowe. Naszym celem jest wskazanie prawidłowych, optymalnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb Klientów.

W zakresie doradztw podatkowego świadczymy na rzecz naszych Klientów następujące usługi:
• Przygotowanie rozwiązań problemów podatkowych
• Podatkowa interpretacja zaistniałych zdarzeń gospodarczych w tym także przygotowanie wniosków o wydanie indywidulanych interpretacji prawa podatkowego oraz reprezentacja Klientów w procesie ich uzyskania
• Analiza umów z punktu widzenia skutków podatkowych
• Opracowanie umów uwzględniających osiągnięcie zamierzonych skutków podatkowych
• Analiza podatkowa zamierzonych operacji gospodarczych oraz rekomendacje w zakresie wyboru optymalnych sposobów działania
• Wspomaganie we wdrożeniu proponowanych koncepcji przeprowadzenia operacji gospodarczych poprzez przygotowanie projektów dokumentów prawnych
• Przygotowanie dokumentacji cen transferowych
• Reprezentacja Podatników w postępowaniach podatkowych oraz podstępowaniach karno-skarbowych

Powiązane usługi

Masz pytanie? Napisz do nas.