Pomagamy Klientom ze wszystkich branż w zidentyfikowaniu i opracowaniu właściwych instrumentów, by zapewnić zgodność działania z wymogami ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów RODO.
Zakres naszych usług obejmuje w szczególności audyt sposobu przetwarzania danych osobowych a także przygotowanie całości dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych zgodnej z RODO, w tym polityki IT, polityki prywatności, polityki realizacji praw podmiotów danych, umowy powierzenia przetwarzania danych, klauzule zgód na przetwarzanie danych, klauzule informacyjne oraz procedury reagowania na incydenty.


Dla naszych Klientów prowadzimy szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem przepisów RODO, w tym w szczególności szkolenia wdrożeniowe, które umożliwiają pracownikom firmy zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi danych osobowych i wdrożoną polityką ich ochrony.

Powiązane usługi

Masz pytanie? Napisz do nas.