Wśród naszych usług oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami. Naszymi klientami są inwestorzy indywidualni oraz deweloperzy, właściciele nieruchomości, firmy budowlane oraz zarządcy nieruchomości. Świadczymy kompleksowe obsługi dotyczące całości procesu inwestycyjnego począwszy od przeprowadzenia audytu nieruchomości (z uwzględnieniem oceny możliwości zagospodarowania nieruchomości oraz wskazania potencjalnego ryzyka z nią związaną), oceny konsekwencji podatkowych związanych z daną transakcją, przygotowania odpowiednich umów oraz udzielenia rekomendacji co do najbardziej optymalnego sposobu przeprowadzenia transakcji.


Pomagamy naszym Klientom w negocjacji wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości. Wśród naszych Klientów znajdują się liczni deweloperzy, którym pomagamy w obsłudze procesu inwestycyjnego. Ciągła obecność na rynku nieruchomości pozwala nam także na aktywne poszukiwanie dla naszych Klientów potencjalnych nowych inwestycji lub inwestorów, w szczególności w zakresie nieruchomości niedostępnych w standardowych kanałach sprzedaży.

Powiązane usługi

Masz pytanie? Napisz do nas.