Rozwój firmy jest procesem dynamicznym, który niejednokrotnie wymaga modyfikacji formy prowadzenia działalności lub struktury grupy kapitałowej. Zmiany zachodzące w firmie lub jej otoczeniu mogą powodować, że rozwiązania które świetnie sprawdzały się na początku prowadzonej działalności wraz z jej wzrostem okażą się mało efektywne. Reorganizacja prowadzonej działalności gospodarczej poprzez dostosowanie jej formy prawnej do aktualnych wymogów niejednokrotnie może usprawnić działalności całej firmy lub grupy kapitałowej, a także zmniejszyć obciążenia podatkowe przedsiębiorców.

Oferujemy kompleksowe usługi związane z przygotowywaniem i przeprowadzaniem transakcji fuzji i przejęć oraz doradztwo w zakresie kształtowania optymalnej struktury prawnej przedsiębiorców, w tym:
• specjalistyczną pomoc prawną na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców z zakresu kompleksowej obsługi transakcji kapitałowych, w szczególności fuzji i przejęć (M&A)
• obsługa procesów łączenia, podziału i przekształcenia spółek
• doradztwo prawne w zakresie sprzedaży i aportów przedsiębiorstw
• due diligence podmiotów gospodarczych
• przygotowanie dokumentacji transakcji oraz pomoc prawną w negocjacjach
• opracowywanie założeń i wdrażanie restrukturyzacji prawnej przedsiębiorców
• tworzenie holdingów, konsorcjów i grup kapitałowych dostosowanych do modelu biznesowego Klientów

Obsługujemy również kompleksowo proces zakończenia działalności gospodarczej – począwszy od przygotowania uchwały o rozwiązaniu podmiotu, poprzez postępowanie likwidacyjne, po opracowanie wniosków o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców KRS.

Powiązane usługi

Masz pytanie? Napisz do nas.