Kłopoty w odzyskaniu należnych wierzytelności to jeden z poważniejszych problemów polskich przedsiębiorców. Zatory płatnicze często są przyczyną utraty płynności finansowej czy bankructwa firm.


Zapewniamy rzetelną pomoc w zakresie egzekucji wierzytelności, a w szczególności:
• czynności windykacyjne poprzedzające wszczęcie egzekucji (tj. m.in. kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty, negocjowanie warunków spłaty zadłużenia, sporządzanie ugód pozasądowych)
• redagowanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz innych pism w toku postępowania
• monitoring czynności podejmowanych przez komorników i inne organy egzekucyjne
• reprezentowanie Klientów w postępowaniach ze skarg na czynności komorników

Powiązane usługi

Masz pytanie? Napisz do nas.