Dotacje unijne


Oferujemy wsparcie merytoryczne dostarczane na każdym etapie starania się o dotacje unijne: od koncepcji inwestycji i jej dogłębnej analizy, przez jej realizację, aż po końcowe rozliczenie.

W ramach pozyskiwania funduszy w postaci dotacji unijnych na wstępie dokonujemy:
- analizy przedsięwzięcia inwestycyjnego pod względem możliwości pozyskiwania dotacji ze środków publicznych lub preferencyjnych,
- weryfikujemy nakłady inwestycyjne i kosztowe pod względem możliwości zakwalifikowania ich jako inwestycje w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz pod względem możliwości spełnienia wymogów formalnych uprawniających do ubiegania się o dofinansowanie,
- oceniamy wskazane rozwiązań pod kątem ich szans na skuteczne aplikowanie


Po dokonaniu wstępnej analizy przystępujemy do przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej umożliwiającej ubieganie się o dotację, w tym:

- sporządzamy wnioski o dofinansowanie wraz z biznes-planem – poszczególne kroki realizowane we współpracy z klientem,
- oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania montażu finansowego inwestycji, przygotowujemy analizy marketingowe i biznesowe, - sporządzamy wszelkie niezbędne załączniki,
- kompletujemy dokumentację i składamy we właściwej instytucji.

Strukturyzowanie i pozyskiwanie finansowania

Zajmujemy się pozyskiwaniem finansowania dla projektów inwestycyjnych.

Oferujemy optymalne rozwiązania finansowe, dopasowane do aktualnych potrzeb klienta.

Projekty, przy których realizacji doradzamy, uzyskują finansowanie z różnych źródeł, w tym krajowych banków komercyjnych i międzynarodowych instytucji finansowych.

Wspieramy naszych klientów w pozyskaniu finansowania dłużnego w formie kredytów bankowych, pożyczek i obligacji, a także pozyskaniu środków z funduszy UE.