W ramach Grupy Kemerling stosujemy zintegrowane podejście do doradztwa transakcyjnego: wspieramy naszych Klientów od momentu rozpoczęcia poszukiwań potencjalnego inwestora lub inwestycji, przez proces negocjacji, aż po przygotowanie dokumentacji związanej z transakcją, oceny konsekwencji podatkowych z nią zawiązanych oraz doradztwo post transakcyjne.


Z doświadczenia wiemy, że kluczowe znaczenie dla powodzenia danej transakcji ma uprzednie ustalenie jej optymalnej struktury. Odpowiednie przeprowadzenie transakcji umożliwi nie tylko zmniejszenie obciążeń podatkowych lecz także zwiększy bezpieczeństwo podmiotów w nią zaangażowanych. Strukturyzacja transakcji to proces, który musi uwzględniać aktualne rozwiązania prawe, podatkowe oraz inne istotne okoliczności zewnętrzne związane zarówno z kupującym, sprzedającym jak i samym przedmiotem transakcji. Nasze doświadczenie i wiedza pozwala nam na przedstawienie optymalnych rozwiązań dotyczących planowanych transakcji. Specjalizujemy się w transakcjach fuzji, przejęć oraz sprzedaży zarówno przedsiębiorstw jak i wysoko cennych aktywów w tym także nieruchomości. Zapewniamy naszym Klientom pełną obsługę transakcji w tym także aktywne poszukiwanie inwestorów strategicznych.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:
• poszukiwanie inwestora / poszukiwanie inwestycji
• prawne, podatkowe i finansowe badanie due diligence
• udział w negocjacjach
• zarządzanie ryzykiem w transakcjach, doradztwo prawne i podatkowe
• ustalenie optymalnego sposobu finansowania transakcji
• opracowywanie optymalnej struktury transakcji
• przygotowywanie dokumentacji związanej z transakcją
• przeprowadzanie transakcji po przejęciu przedsiębiorstwa, integracja pofuzyjna

Powiązane usługi

Masz pytanie? Napisz do nas.