Luty 19, 2018

Nowelizacja ustawy o KRS

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego [dalej: KRS]. Nowelizacja ustawy o KRS zmienia sposób komunikowania się przedsiębiorców z Krajowym Rejestrem Sądowym. Dzięki zmianą […]
Styczeń 30, 2018

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

25 maja 2018 r. w życie wchodzi RODO (GDPR), czyli nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – General Data Protection Regulation czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie […]
Styczeń 30, 2018

Zmiany dot. decyzji o warunkach zabudowy

Kończą się prace nad projektem nowej ustawy inwestycyjnej, autorstwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W sposób rewolucyjny zmieni ona prawo budowlane oraz ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu […]
Styczeń 18, 2018

Najważniejsze zmiany w CIT w 2018 r.

Zmiany służące ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej 1. Zwiększenie do 10.000 zł limitu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niewymagających amortyzacji. DOTYCHCZASOWY STAN PRAWNY […]
Styczeń 18, 2018

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

25 maja 2018 r. w życie wchodzi RODO (GDPR), czyli nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – General Data Protection Regulation czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie […]
Styczeń 18, 2018

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga badawczo-rozwojowa obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku zastąpiła ,,starą’’ ulgę technologiczną. Umożliwia ona odliczenie części określonych kategorii wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (kosztów tzw. „kwalifikowanych” […]
Styczeń 2, 2018

Zwolnienie z VAT dla usług okołomedycznych

Minister Finansów wydał ogólną interpretację dotycząca zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług okołomedycznych. Nowa wykładnia Ministerstwa dotknie zarówno podmioty świadczące usługi pomocnicze, jak też zakłady […]
Grudzień 14, 2017

Przełomowy wyrok – podatek od nieruchomości

W dniu 12 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił kolejne ważne orzeczenie (sygn. SK 13/15) dotyczące zasad ustalania podatku od nieruchomości. Za niezgodną z Konstytucją uznana […]
Grudzień 14, 2017

Przełomowy wyrok – podatek od nieruchomości

W dniu 13 grudnia 2017 r. zostało wydane korzystne dla podatników orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze SK 48/15, dotyczące kwalifikacji obiektów budowlanych na gruncie ustawy z […]